Berichten

Herken je dat? Je organisatie is in grote mate afhankelijk van ICT om goed te kunnen functioneren. Sterker nog, zonder goed werkende ICT ligt alles stil. Er is veel tijd gestoken in het vinden van een goede leverancier, om jullie processen zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen. En nu komt de leverancier zijn afspraken niet na en werkt het niet naar behoren. Je hebt al enkele keren gebeld. Maar die telefoontjes werden afgedaan met: “We werken eraan!”, “We lossen het zo snel mogelijk op”. Tot nu toe heeft dat niets opgeleverd. De enige oplossing lijkt om de betalingen stop te zetten. “Dat zal hem leren!” Lees meer

Ga je een samenwerking aan? Leg dan ook je afspraken goed vast! Veel professionele dienstverleners hebben de randvoorwaarden voor hun dienstverlening meestal goed geregeld door het gebruik van algemene voorwaarden. Het schort echter nog wel eens aan een goede omschrijving van de werkzaamheden die de dienstverlener. Hier ligt een belangrijk aandachtspunt, zowel voor opdrachtgever als voor opdrachtnemer.

In de onderstaande situatie ging dat niet helemaal goed (zeg maar gerust: helemaal niet goed).

De afspraken

Lees meer

Er wordt in het nieuws geregeld melding gemaakt van mislukte IT-projecten. Zo heeft minister Cora van Nieuwenhuizen begin deze maand de overeenkomst met Deloitte voor de invoering van een nieuw systeem voor de inhuur van extern personeel, DigiInhuur opgezegd. Vorig jaar dreigde het al mis te lopen, maar toen heeft Van Nieuwenhuizen Deloitte nog wat extra tijd gegund. De bedoeling was dat het er eind maart alsnog zou worden opgeleverd, maar begin augustus is de overeenkomst toch opgezegd omdat Deloitte nog steeds niet (voldoende) leverde. Geschatte kosten: 6 miljoen.

Het komt helaas veel vaker voor, IT-projecten die veel te laat of gebrekkig worden opgeleverd. Als dit soort gevallen bij de rechter terecht komt, gaat de discussie vaak over de vraag of opdrachtgever de overeenkomst had mogen ontbinden, of dat opdrachtgever eerst nog een ingebrekestelling had moeten sturen. De vraag of de ICT van voldoende kwaliteit was, komt zelden aan de orde. Toch is dat vaak wel een groot deel van het probleem. Lees meer

Ik ben ervan overtuigd dat de beste resultaten kunnen worden behaald als ICT-dienstverlener en opdrachtgever hun relatie als een samenwerking beschouwen. En ik geloof ook echt dat als partijen met deze intentie afspraken maken, de kans op conflicten een heel stuk kleiner wordt. En zeg nou zelf, daar heeft toch echt niemand zin in of tijd en geld voor. Toch realiseer ik me ook dat de wereld niet altijd zo mooi is als we willen. Commerciële of andere belangen zorgen ervoor dat een organisatie andere keuzes maakt, die niet helemaal stroken met die samenwerking. Dat zorgt ervoor dat je als afnemer van een ICT-dienstverlener af en toe een stevig drukmiddel wil hebben om je leverancier aan te sporen om na te komen. Lees meer

Zolang partijen het nog niet helemaal eens zijn over de afspraken die zij willen maken voor hun samenwerking, zullen zij een contract ook niet ondertekenen. Betekent dat dan dat je je altijd kunt terugtrekken uit de onderhandelingen? Nee, zo werkt het ook niet altijd.

De Hoge Raad heeft in 2005 geoordeeld dat in beginsel ieder van de onderhandelende partijen vrij is om de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar is. De vraag is dan: Onder welke omstandigheden is dat vertrouwen gerechtvaardigd en mogen onderhandelingen niet meer worden afgebroken.

Over die vraag heeft de Rechtbank Rotterdam zich onlangs gebogen. Lees meer

Vertragingen

Een van de veelgehoorde klachten bij ICT-projecten is, dat het allemaal zolang duurt. En vooral dat het zoveel langer duurt dan partijen in eerste instantie hadden afgesproken. Veel partijen met treuzelende leveranciers stellen zich op het standpunt dat er sprake is van een fatale termijn en dat zij dus per direct en zonder ingebrekestelling mogen ontbinden. In juridische procedures blijven dergelijke stellingen echter zelden overeind. Zo zei de Rechtbank Amsterdam eens: “het is een feit van algemene bekendheid dat automatiseringsprojecten kunnen uitlopen”. Lees meer

Kan een softwareontwikkelaar zomaar de overeenkomst met zijn opdrachtgever opzeggen? Het antwoord op deze vraag is, meestal niet, maar in het onderstaande geval kon het wel. Meestal is de vraag die ik krijg andersom. “Ik wil het contract met mijn leverancier opzeggen. Hoe doe ik dat zonder dat ik schadevergoeding verschuldigd ben?”. Ook interessant, maar daar ga ik het een andere keer over hebben. Lees meer