Berichten

Herken je dat? Je organisatie is in grote mate afhankelijk van ICT om goed te kunnen functioneren. Sterker nog, zonder goed werkende ICT ligt alles stil. Er is veel tijd gestoken in het vinden van een goede leverancier, om jullie processen zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen. En nu komt de leverancier zijn afspraken niet na en werkt het niet naar behoren. Je hebt al enkele keren gebeld. Maar die telefoontjes werden afgedaan met: “We werken eraan!”, “We lossen het zo snel mogelijk op”. Tot nu toe heeft dat niets opgeleverd. De enige oplossing lijkt om de betalingen stop te zetten. “Dat zal hem leren!” Lees meer

Als een ICT-leverancier de afspraken uit de overeenkomst niet nakomt, moet je hem eerst in gebreke stellen, voordat je andere stappen zet. Met die ingebrekestelling moet de leverancier ook een redelijke termijn geboden worden om alsnog na te komen. De realiteit is dat opdrachtgevers vaak mondeling of per mail wel een klacht of sommatie indienen, maar dat kan niet kwalificeren als een officiële ingebrekestelling. Toch zijn ze niet zonder betekenis, zo oordeelde de Hoge Raad onlangs. Het gaat daarbij weliswaar om een conflict tussen een hoofdaannemer en een onderaannemer in de bouw, maar de uitspraak is zeker net zo relevant voor ICT gerelateerde contracten. Lees meer

Vertragingen

Een van de veelgehoorde klachten bij ICT-projecten is, dat het allemaal zolang duurt. En vooral dat het zoveel langer duurt dan partijen in eerste instantie hadden afgesproken. Veel partijen met treuzelende leveranciers stellen zich op het standpunt dat er sprake is van een fatale termijn en dat zij dus per direct en zonder ingebrekestelling mogen ontbinden. In juridische procedures blijven dergelijke stellingen echter zelden overeind. Zo zei de Rechtbank Amsterdam eens: “het is een feit van algemene bekendheid dat automatiseringsprojecten kunnen uitlopen”. Lees meer