Opdracht of samenwerking?

Opdracht of samenwerking?

Opdracht of samenwerking, het ligt soms heel dicht tegen elkaar en toch is het een wereld van verschil. Een samenwerking vraagt een investering. Onderdeel van een overeenkomst van opdracht is dat de opdrachtnemer betaald krijgt voor zijn werkzaamheden. Er zijn veel...
Zorg dat je zelf kunt nakomen

Zorg dat je zelf kunt nakomen

Onze natuurlijke neiging is om vooral te kijken of de andere partij zijn verplichtingen wel nakomt. Onderstaande procedure leert , dat het net zo belangrijk is om vooraf vast te stellen dat je zelf de overeenkomst wel kunt nakomen. Inleiding Partijen sluiten een...
De zorgplicht van de ICT-dienstverlener

De zorgplicht van de ICT-dienstverlener

ICT en recht, het is lang niet altijd een soepele combinatie. Deze uitspraak illustreert dat weer. Kern van de zaak: De zorgplicht van de ICT-dienstverlener is niet oneindig. Opdracht Opdrachtgever is een strafrechtadvocaat met een eenmanszaak. Opdrachtnemer is een...
Vergoeding in strijd met redelijkheid en billijkheid

Vergoeding in strijd met redelijkheid en billijkheid

Ik heb wel vaker geschreven over de disbalans in de verhoudingen tussen de afnemer van ICT-dienstverlening en zijn leverancier. Meestal schiet de balans in de gemaakte afspraken flink door richting de belangen van de leverancier. De afnemer komt er niet zelden bekaaid...
Boete voor toegang met vingerafdrukscan

Boete voor toegang met vingerafdrukscan

Een toegangssysteem met gebruikmaking van een vingerafdrukscan. Dat lijkt veilig en makkelijk. Maar het mag niet altijd. Zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een bedrijf onlangs een boete van € 725.000 euro gegeven voor het gebruik maken van een...