PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING SANDERS JURIDISCH ADVIES
Beste bezoeker,

Wij hebben deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen Sanders Juridisch advies (SJA) in aanraking komen zeer serieus nemen. Daarom verwerken en beveiligen wij de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig. Wij houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

SJA wil je graag informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Als je vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact op met SJA:

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uitvoering van overeenkomsten
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor juridische dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we je naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan . Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt die
dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Contact- of aanmeldformulier
Met onze contact- of aanmeldformulieren kun je ons vragen stellen, aanvragen doen of bijvoorbeeld inschrijven voor onze trainingen en cursussen.  Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we denken dat je tevreden bent met onze reactie. Heb je een bestelling gedaan, dan bewaren we de informatie totdat de bestelling is afgehandeld en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaartermijn).

Als u een reactie plaatst op een artikel
Het is mogelijk om een reactie te plaatsen op de artikelen die wij op onze website publiceren. In dat geval vragen wij om je naam en e-mailadres. Optioneel kun je nog de (domein)naam van je website opgeven.

Nadat je reactie door ons is gepubliceerd, wordt deze met je naam als afzender onderaan het artikel op onze website gepubliceerd. De gegevens die je aan ons via deze weg verstrekt, bewaren wij zolang het artikel online blijft.

Nieuwsbrief
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvangt u maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van contracten en samenwerkingen en blijft u op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van SJA. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Wanneer kunnen we je persoonsgegevens delen met derden?
SJA deelt je gegevens alleen met derden, als dat op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een
  misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Cookie leveranciers (zie graag onze cookieverklaring)
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Online tools voor evaluatie
 • Bezorgdienst
 • Betaling dienstverleners (en incassobureau)
 • Consultants
 • Evenement organisaties

Om die dienstverlening te verlenen kan SJA je persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). SJA doet dit alleen indien er sprake is vaneen passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

BEVEILIGING
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

GEBRUIK VAN COOKIES
SJA maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden. Als wij het in deze privacy- en cookieverklaring hebben over cookies, bedoelen wij daar ook vergelijkbare (volg-)technieken mee, zoals pixels.

Wij gebruiken de volgende typen cookies:

Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is die gebruiksvriendelijker voor de bezoeker.

Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je de website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder hebt bezocht. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden.

Zo kunnen de volgende data verzameld worden:

 • Het aantal unieke bezoekers;
 • Hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
 • Welke pagina’s bezoekers bekijken;
 • Hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken;
 • Bij welke pagina bezoekers de site verlaten.

Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookie dient alleen voor statistische doeleinden. Daarmee kunnen de volgende data verzameld worden:

 • Welke pagina’s je hebt bekeken;
 • Hoelang je op een bepaalde pagina bent gebleven;
 • Bij welke pagina je de site hebt verlaten.

Social media gerelateerde cookies: hiermee registreren social media zoals LinkedIn en Facebook welke artikelen en pagina’s je deelt via hun social media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

In- en uitschakelen van cookies
In je browser kunt je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. Zie graag onze cookietabel voor de bewaartermijnen. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als je vragen hebt of wiltweten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kunt je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij je u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: je kunt je toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van je verwerken.

Mocht je daar gebruik van willen maken, let dan op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wil worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Sanders Juridisch Advies
Industriestraat 1B
6851 EM Huissen
KVK 56372302

KLACHTEN – AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bijde Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
SJA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.