Misschien heb je er al wat van gezien: de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen, in werking getreden op 23 oktober 2018. Maar wat kun je er nu eigenlijk mee?

Voor de invoering van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen bestond er geen specifieke mogelijkheid om bedrijfsgeheimen, bedrijfsvertrouwelijke gegevens of knowhow te beschermen. Partijen regelden dit meestal onderling door het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst (ook wel NDA – Non Disclosure Agreement – genoemd). Bij overtreding van de geheimhoudingsovereenkomst is er sprake van contractbreuk en kan de houder van het geheim schadevergoeding vorderen. Daarnaast konden houders van een (geschonden) bedrijfsgeheim een beroep doen op onrechtmatige daad. Lees meer

Kan een softwareontwikkelaar zomaar de overeenkomst met zijn opdrachtgever opzeggen? Het antwoord op deze vraag is, meestal niet, maar in het onderstaande geval kon het wel. Meestal is de vraag die ik krijg andersom. “Ik wil het contract met mijn leverancier opzeggen. Hoe doe ik dat zonder dat ik schadevergoeding verschuldigd ben?”. Ook interessant, maar daar ga ik het een andere keer over hebben. Lees meer

Een ICT-contract gaat in de meeste gevallen om de levering van diensten. De wet heeft hier een paar zaken voor geregeld. Een van de onderwerpen waarvoor de wet een regeling treft is de zorgplicht van de dienstverlener. “De opdrachtnemer (de ICT-dienstverlener) moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen”.

Dat klinkt je als afnemer van ICT ongetwijfeld als muziek in de oren. Maar wat houdt het nu eigenlijk precies in? Wanneer voldoet de leverancier aan zijn zorgplicht? En wanneer niet en mag je hem dan aanspreken? Zolang partijen verder niets regelen blijft het een vage norm, waar vooral heel veel discussie over te voeren is. Daarom is het goed om concrete afspraken te maken over wat je wel en niet mag verwachten van je ICT-dienstverlener. Die afspraken leg je vast in een Service Level Agreement, een SLA. Lees meer

 

Veel ICT-contracten zijn een samenraapsel of zelfs een ketting van dienstverlening door verschillende partijen. Zelfs al heeft je organisatie een overeenkomst met maar één ICT-leverancier dan zal deze vaak gebruik maken van andere partijen. Lees meer

Vrijwel iedere ICT-overeenkomst bevat een component software en dus moet daarvoor ook iets geregeld worden. De reden waarom ik hierover schrijf is dat ik de laatste tijd enkele uitspraken van rechters ben tegen gekomen waaruit blijkt dat er in het kader van afspraken over softwarelicenties nog wel eens zaken over het hoofd worden gezien. Wat ging er mis? Lees meer