Zolang partijen het nog niet helemaal eens zijn over de afspraken die zij willen maken voor hun samenwerking, zullen zij een contract ook niet ondertekenen. Betekent dat dan dat je je altijd kunt terugtrekken uit de onderhandelingen? Nee, zo werkt het ook niet altijd.

De Hoge Raad heeft in 2005 geoordeeld dat in beginsel ieder van de onderhandelende partijen vrij is om de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar is. De vraag is dan: Onder welke omstandigheden is dat vertrouwen gerechtvaardigd en mogen onderhandelingen niet meer worden afgebroken.

Over die vraag heeft de Rechtbank Rotterdam zich onlangs gebogen. Lees meer

Vertragingen

Een van de veelgehoorde klachten bij ICT-projecten is, dat het allemaal zolang duurt. En vooral dat het zoveel langer duurt dan partijen in eerste instantie hadden afgesproken. Veel partijen met treuzelende leveranciers stellen zich op het standpunt dat er sprake is van een fatale termijn en dat zij dus per direct en zonder ingebrekestelling mogen ontbinden. In juridische procedures blijven dergelijke stellingen echter zelden overeind. Zo zei de Rechtbank Amsterdam eens: “het is een feit van algemene bekendheid dat automatiseringsprojecten kunnen uitlopen”. Lees meer

Alle ICT-dienstverleners maken gebruik van algemene voorwaarden of standaardovereenkomsten. Niet zelden komen ze als sluitstuk op tafel en wordt er weinig aandacht aan besteed. Toch is het wel degelijk belangrijk om er kritisch naar te kijken. Waarom?

De algemene voorwaarden van een leverancier zijn uitsluitend in zijn belang opgesteld. Er is dus geen aandacht voor de belangen van de opdrachtgever. Daar zul je zelf voor moeten zorgen. De volgende vraag is dan natuurlijk: Waar moet je op letten? Ik neem je in een paar artikelen mee door een aantal relevante, veel gehanteerde bepalingen in algemene voorwaarden van ICT-dienstverleners. In dit derde deel de afspraken over aansprakelijkheid, exoneraties en garanties. Lees meer

Alle ICT-dienstverleners maken gebruik van algemene voorwaarden of standaardovereenkomsten. Niet zelden komen ze als sluitstuk op tafel en wordt er weinig aandacht aan besteed. Toch is het wel degelijk belangrijk om er kritisch naar te kijken. Waarom? De algemene voorwaarden van een leverancier zijn uitsluitend in zijn belang opgesteld. Er is dus geen aandacht voor de belangen van de opdrachtgever. Daar zul je zelf voor moeten zorgen. De volgende vraag is dan natuurlijk: Waar moet je op letten? Ik ga je in een paar artikelen meenemen door een aantal relevante, veel gehanteerde bepalingen in algemene voorwaarden van ICT-dienstverleners. Lees meer

Alle ICT-dienstverleners maken gebruik van algemene voorwaarden of standaardovereenkomsten. Niet zelden komen ze als sluitstuk op tafel en wordt er weinig aandacht aan besteed. Toch is het wel degelijk belangrijk om er kritisch naar te kijken. Waarom? De algemene voorwaarden van een leverancier zijn uitsluitend in zijn belang opgesteld. Er is dus geen aandacht voor de belangen van de opdrachtgever. Daar zul je zelf voor moeten zorgen. De volgende vraag is dan natuurlijk: Waar moet je op letten? Ik ga je in een paar artikelen meenemen door een aantal relevante, veel gehanteerde bepalingen in algemene voorwaarden van ICT-dienstverleners. Lees meer

 

Ontwikkeling van software

Hoewel we steeds meer zien dat partijen kiezen voor zoveel mogelijk standaardisering in hun software, gebeurt het natuurlijk geregeld dat er maatwerk software wordt geleverd. Welke gevolgen heeft dat voor het contract? Voor de ontwikkeling van maatwerk is een groot aantal ontwikkelmethoden beschikbaar. Iedere ontwikkelmethode heeft parameters om op te sturen. Dit zijn functionaliteit, budget en tijd. In sommige gevallen wordt daar de parameter kwaliteit aan toegevoegd. Ongeacht de gekozen ontwikkelmethode, zullen over alle parameters afspraken moeten worden gemaakt. De gekozen ontwikkelmethode bepaalt op welke parameter tijdens het ontwikkeltraject het meest wordt gestuurd. De keuze van de ontwikkelmethode is afhankelijk van de voorkeuren van de organisatie, de ICT-leverancier, de projectleider en het op te leveren product. De ‘standaard’ methode is het lineaire model, ook wel waterval genoemd. Steeds meer ontwikkelaars geven echter de voorkeur aan een iteratieve methode (Agile, zoals bijvoorbeeld Scrum). Omdat Agile ontwikkeling nogal wat ‘open eindjes’ heeft, vraagt het wat creativiteit om dit juridisch op een goede manier vast te leggen. Lees meer