Een toegangssysteem met gebruikmaking van een vingerafdrukscan. Dat lijkt veilig en makkelijk. Maar het mag niet altijd. Zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een bedrijf onlangs een boete van € 725.000 euro gegeven voor het gebruik maken van een vingerafdrukscan voor de toegang tot de werkvloer. De AP ontving een melding van werknemers van een bedrijf dat zij verplicht zijn om met behulp van een vingerafdrukscan in en uit te klokken. Naar aanleiding van deze melding is de AP een onderzoek gestart. Lees meer

In bijna iedere overeenkomst komt wel een geheimhoudingsbeding voor. Voor praktisch iedere samenwerking is het zinvol om hier afspraken over te maken, zodat bedrijfsgeheimen niet zomaar op straat komen te liggen. Hoe moeilijk het soms is om de naleving van een geheimhoudingsbeding te handhaven blijkt wel uit het volgende. Lees meer

Ik ben ervan overtuigd dat de beste resultaten kunnen worden behaald als ICT-dienstverlener en opdrachtgever hun relatie als een samenwerking beschouwen. En ik geloof ook echt dat als partijen met deze intentie afspraken maken, de kans op conflicten een heel stuk kleiner wordt. En zeg nou zelf, daar heeft toch echt niemand zin in of tijd en geld voor. Toch realiseer ik me ook dat de wereld niet altijd zo mooi is als we willen. Commerciële of andere belangen zorgen ervoor dat een organisatie andere keuzes maakt, die niet helemaal stroken met die samenwerking. Dat zorgt ervoor dat je als afnemer van een ICT-dienstverlener af en toe een stevig drukmiddel wil hebben om je leverancier aan te sporen om na te komen. Lees meer