Vertrouwen is de beste basis voor een samenwerking. Dat betekent niet dat je geen goede afspraken hoeft te maken. In de onderstaande samenwerking ging het mis na de start. Dat betekende het einde van de samenwerking. Het vertrouwen was weg en de juiste afspraken ontbraken. Lees meer

Meestal is het de opdrachtgever die de leverancier meer dan zat is en de overeenkomst, vaak zonder fatsoenlijke ingebrekestelling, beëindigt. In dit geval is het andersom. Lees meer

Zolang partijen het nog niet helemaal eens zijn over de afspraken die zij willen maken voor hun samenwerking, zullen zij een contract ook niet ondertekenen. Betekent dat dan dat je je altijd kunt terugtrekken uit de onderhandelingen? Nee, zo werkt het ook niet altijd.

De Hoge Raad heeft in 2005 geoordeeld dat in beginsel ieder van de onderhandelende partijen vrij is om de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar is. De vraag is dan: Onder welke omstandigheden is dat vertrouwen gerechtvaardigd en mogen onderhandelingen niet meer worden afgebroken.

Over die vraag heeft de Rechtbank Rotterdam zich onlangs gebogen. Lees meer