Kan een softwareontwikkelaar zomaar de overeenkomst met zijn opdrachtgever opzeggen? Het antwoord op deze vraag is, meestal niet, maar in het onderstaande geval kon het wel. Meestal is de vraag die ik krijg andersom. “Ik wil het contract met mijn leverancier opzeggen. Hoe doe ik dat zonder dat ik schadevergoeding verschuldigd ben?”. Ook interessant, maar daar ga ik het een andere keer over hebben. Lees meer

Een ICT-contract gaat in de meeste gevallen om de levering van diensten. De wet heeft hier een paar zaken voor geregeld. Een van de onderwerpen waarvoor de wet een regeling treft is de zorgplicht van de dienstverlener. “De opdrachtnemer (de ICT-dienstverlener) moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen”.

Dat klinkt je als afnemer van ICT ongetwijfeld als muziek in de oren. Maar wat houdt het nu eigenlijk precies in? Wanneer voldoet de leverancier aan zijn zorgplicht? En wanneer niet en mag je hem dan aanspreken? Zolang partijen verder niets regelen blijft het een vage norm, waar vooral heel veel discussie over te voeren is. Daarom is het goed om concrete afspraken te maken over wat je wel en niet mag verwachten van je ICT-dienstverlener. Die afspraken leg je vast in een Service Level Agreement, een SLA. Lees meer

 

Veel ICT-contracten zijn een samenraapsel of zelfs een ketting van dienstverlening door verschillende partijen. Zelfs al heeft je organisatie een overeenkomst met maar één ICT-leverancier dan zal deze vaak gebruik maken van andere partijen. Lees meer

Vrijwel iedere ICT-overeenkomst bevat een component software en dus moet daarvoor ook iets geregeld worden. De reden waarom ik hierover schrijf is dat ik de laatste tijd enkele uitspraken van rechters ben tegen gekomen waaruit blijkt dat er in het kader van afspraken over softwarelicenties nog wel eens zaken over het hoofd worden gezien. Wat ging er mis? Lees meer

Het lijkt zo eenvoudig. Na de nodige gesprekken besluit je als opdrachtgever om gebruik te gaan maken van de diensten van een ICT-dienstverlener. De gemaakte afspraken neem je netjes op in een contract en met het zetten van de handtekening is de samenwerking een feit. Toch? Lees meer

Er zijn voldoende situatie te bedenken waarin je als ICT-manager ontzettend opgelucht bent, als je kunt terugvallen op een goede back-up. Bijvoorbeeld bij de overgang naar een nieuwe server, de installatie van een upgrade van de software of bij een flinke crash. Hoewel niemand het belang van een goede, bruikbare back-up zal ontkennen, gaat het nog geregeld mis. Er zijn de nodige procedures gevoerd over de vraag wie er verantwoordelijk was voor het maken van een goede back-up. Lees meer