Misschien heb je er al wat van gezien: de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen, in werking getreden op 23 oktober 2018. Maar wat kun je er nu eigenlijk mee?

Voor de invoering van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen bestond er geen specifieke mogelijkheid om bedrijfsgeheimen, bedrijfsvertrouwelijke gegevens of knowhow te beschermen. Partijen regelden dit meestal onderling door het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst (ook wel NDA – Non Disclosure Agreement – genoemd). Bij overtreding van de geheimhoudingsovereenkomst is er sprake van contractbreuk en kan de houder van het geheim schadevergoeding vorderen. Daarnaast konden houders van een (geschonden) bedrijfsgeheim een beroep doen op onrechtmatige daad. Lees meer

Photo by Kim Gorga on Unsplash

De beperking van de aansprakelijkheid van de ICT-leverancier wordt in het algemeen geregeld in zijn algemene voorwaarden. Hierin wordt de leverancier vaak uitermate goed beschermd en is er meestal weinig in het belang van opdrachtgever geregeld. Dat is een van de reden waarom het beoordelen van die algemene voorwaarden bij het aangaan van een ICT-contract zo belangrijk is. Vaak bestaat de indruk dat de algemene voorwaarden een vaststaand gegeven zijn, maar dat is niet waar. De algemene voorwaarden zijn gewoon een onderdeel van de hele overeenkomst en in principe voor onderhandeling vatbaar, al zal niet iedere leverancier daar voor open staan.

Een van veel bediscussieerde onderwerpen bij de onderhandeling over het contract is de aansprakelijkheid van de leverancier. Je hebt tenslotte weinig aan een contract met je ICT-leverancier, als hij in het geval van schade niet thuis geeft. Toch is dat wel wat de meeste ICT-leverancier doen, hun schade zoveel mogelijk beperken. Lees meer

Kan een softwareontwikkelaar zomaar de overeenkomst met zijn opdrachtgever opzeggen? Het antwoord op deze vraag is, meestal niet, maar in het onderstaande geval kon het wel. Meestal is de vraag die ik krijg andersom. “Ik wil het contract met mijn leverancier opzeggen. Hoe doe ik dat zonder dat ik schadevergoeding verschuldigd ben?”. Ook interessant, maar daar ga ik het een andere keer over hebben. Lees meer

Een ICT-contract gaat in de meeste gevallen om de levering van diensten. De wet heeft hier een paar zaken voor geregeld. Een van de onderwerpen waarvoor de wet een regeling treft is de zorgplicht van de dienstverlener. “De opdrachtnemer (de ICT-dienstverlener) moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen”.

Dat klinkt je als afnemer van ICT ongetwijfeld als muziek in de oren. Maar wat houdt het nu eigenlijk precies in? Wanneer voldoet de leverancier aan zijn zorgplicht? En wanneer niet en mag je hem dan aanspreken? Zolang partijen verder niets regelen blijft het een vage norm, waar vooral heel veel discussie over te voeren is. Daarom is het goed om concrete afspraken te maken over wat je wel en niet mag verwachten van je ICT-dienstverlener. Die afspraken leg je vast in een Service Level Agreement, een SLA. Lees meer

 

Veel ICT-contracten zijn een samenraapsel of zelfs een ketting van dienstverlening door verschillende partijen. Zelfs al heeft je organisatie een overeenkomst met maar één ICT-leverancier dan zal deze vaak gebruik maken van andere partijen. Lees meer

Vrijwel iedere ICT-overeenkomst bevat een component software en dus moet daarvoor ook iets geregeld worden. De reden waarom ik hierover schrijf is dat ik de laatste tijd enkele uitspraken van rechters ben tegen gekomen waaruit blijkt dat er in het kader van afspraken over softwarelicenties nog wel eens zaken over het hoofd worden gezien. Wat ging er mis? Lees meer

Het lijkt zo eenvoudig. Na de nodige gesprekken besluit je als opdrachtgever om gebruik te gaan maken van de diensten van een ICT-dienstverlener. De gemaakte afspraken neem je netjes op in een contract en met het zetten van de handtekening is de samenwerking een feit. Toch? Lees meer

Er zijn voldoende situatie te bedenken waarin je als ICT-manager ontzettend opgelucht bent, als je kunt terugvallen op een goede back-up. Bijvoorbeeld bij de overgang naar een nieuwe server, de installatie van een upgrade van de software of bij een flinke crash. Hoewel niemand het belang van een goede, bruikbare back-up zal ontkennen, gaat het nog geregeld mis. Er zijn de nodige procedures gevoerd over de vraag wie er verantwoordelijk was voor het maken van een goede back-up. Lees meer

Herken je dat? Je organisatie is in grote mate afhankelijk van ICT om goed te kunnen functioneren. Sterker nog, zonder goed werkende ICT ligt het stil. Er is veel tijd gestoken in het vinden van een goede leverancier, om jullie processen zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen en nu werkt het niet naar behoren. Je hebt al enkele keren gebeld met de leverancier, maar die telefoontjes werden afgedaan met: “We werken eraan!”, “We lossen het zo snel mogelijk op”. Tot nu toe heeft dat niets opgeleverd. De enige oplossing lijkt om de betalingen stop te zetten. “Dat zal de leverancier ten minste dwingen om zijn best voor jou te doen!” Lees meer