Artikelen door Mijke Sanders

Buitenspel gezet in de samenwerking

Samenwerkingen zie je in allerlei soorten, vormen en constellaties. En hoewel er voor een goede samenwerking veel meer nodig is dan alleen vertrouwen, is dat vertrouwen vaak wel de basis van een samenwerking. Zuur als dat vertrouwen wordt beschaamd. In de hierna te behandelen uitspraak werd de ene partner door de andere buitenspel gezet in […]

Zinloze rechtszaak na samenwerking

Ik zeg het wel vaker: Aan elke samenwerking komt een einde, daarom is het belangrijk om vooraf afspraken te maken over dat einde. Dat voorkomt gedoe en conflicten. Hieronder een voorbeeld van zo’n zinloze rechtszaak na een samenwerking. Hoewel partijen wel het een en ander geregeld hadden over de beëindiging van hun samenwerking, komen ze […]

Onrechtmatige concurrentie en samenwerking

Als je samenwerkt, in welke vorm dan ook, kom je al gauw op het punt dat je kennis, ervaring en andere (gevoelige) bedrijfsinformatie gaat delen. Dat brengt natuurlijk wel een risico met zich mee. Je moet erop vertrouwen dat die ander zorgvuldig met die informatie omgaat. Je kunt het wel angstvallig voor jezelf houden, maar […]

Algemene voorwaarden veranderen?

Algemene voorwaarden veranderen? Dat kan toch niet? Geregeld krijg ik van klanten de vraag om eens te kijken naar het contract dat hun nieuwe leverancier, ICT-dienstverlener of opdrachtgever aan ze heeft voorgelegd. In zo’n overeenkomst is dan meestal een zinnetje opgenomen: “Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de Partij X van toepassing.” Meestal zijn […]

Voor een dubbeltje op de eerste rang?

Voor een dubbeltje op de eerste rang? Niet binnen de ICT-wereld. Wil je ICT-storingen tot een minimum beperken? Dan zul je daar afspraken over moeten maken. En ja, daar hangt ook een prijskaartje aan. Zo oordeelde ook het hof Leeuwarden onlangs.

Eeuwig vastzitten in een samenwerking?

In Nederland geldt het uitgangspunt dat elke overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan worden beëindigd. Gelukkig maar, anders zouden partijen ongewenst voor eeuwig vastzitten in een samenwerking. En daar wordt niemand gelukkig van. Toch kun je niet altijd en zomaar van dat recht gebruik maken. De partij in deze rechtszaak moest zijn beëindiging […]

Welkom in de wereld die ‘contract’ heet

  Over het algemeen geldt “afspraak is afspraak”. Het is heel verstandig om je afspraken vast te leggen in een contract, maar ook als je dat niet doet, geldt nog steeds “afspraak is afspraak”. In deze rechtszaak dacht een van partijen dat dit niet voor haar gold, maar dat komt hem duur te staan (Dat […]

Voorkom een pijnlijk afscheid met goede afspraken

Bij het aangaan van een overeenkomst met een ICT-leverancier is het goed om ook stil te staan bij het einde van die overeenkomst, hoe tegenstrijdig dat misschien ook klinkt. Heb jij er wel eens over na gedacht? Voorkom een pijnlijk afscheid met goede afspraken. Wat staat jou als ICT-manager te wachten als je organisatie besluit […]

ICT-leverancier komt afspraken niet na

Herken je dat? Je organisatie is in grote mate afhankelijk van ICT om goed te kunnen functioneren. Sterker nog, zonder goed werkende ICT ligt alles stil. Er is veel tijd gestoken in het vinden van een goede leverancier, om jullie processen zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen. En nu komt de leverancier zijn afspraken niet […]

,

Na de samenwerking?

  Partijen denken vaak wel na over de start van hun samenwerking. In sommige gevallen denken partijen ook na over het einde van hun samenwerking. Maar zelden denken partijen echt na over de afspraken voor ná het einde van hun samenwerking. En toch kunnen daar ook conflicten over ontstaan. Lees mee…