Welkom in de wereld die ‘contract’ heet

ICT-contracten, Samenwerking

Gemiddelde leestijd: 4 minuten

Over het algemeen geldt “afspraak is afspraak”. Het is heel verstandig om je afspraken vast te leggen in een contract, maar ook als je dat niet doet, geldt nog steeds “afspraak is afspraak”. In deze rechtszaak dacht een van partijen dat dit niet voor haar gold, maar dat komt hem duur te staan (Dat kost hem om precies te zijn € 185.787,37).

Wat was er aan de hand?

Pepperflow houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van software. SEP is een adviesbureau en ondersteunt, begeleidt en adviseert profit- en non-profitorganisaties op het gebied van informatieveiligheid en privacy. In dat kader levert SEP onder andere een Information Security Management System (ISMS): een softwarepakket waarmee binnen de betrokken organisaties de informatieveiligheid en privacy kan worden geborgd.

Samenwerking

Vanaf oktober 2018 zijn partijen gaan samenwerken. De samenwerking houdt kort gezegd in dat SEP software van Pepperflow aan haar klanten verkoopt.

De klanten, voornamelijk lokale overheden, sloten een overeenkomst van opdracht met SEP en SEP verzond vervolgens een opdrachtformulier aan Pepperflow. Het opdrachtformulier vermeldde de te leveren producten, de werkzaamheden ten aanzien van de implementatie, de duur van de overeenkomst en het abonnementsgeld.

Hoewel partijen hun samenwerking al uitvoeren, raken zij het niet eens over hun samenwerkingsovereenkomst. Diverse opties van driehoeksovereenkomst tot resellerovereenkomst zijn aan de orde geweest, maar partijen komen niet tot overeenstemming.

Opzegging

Na een jaar discussiëren over een passend contract, zegt SEP in september 2019 de samenwerking op. SEP stelt de bestaande contracten met de klanten die voor Pepperflow hebben gekozen te zullen honoreren. Verder stellen ze voor hun gezamenlijke klanten ook samen te informeren. Zogezegd, zo gedaan. De klanten krijgen een keurig schrijven waarin zij geïnformeerd worden over de beëindiging van de samenwerking tussen SEP en Pepperflow, met daarbij de vermelding dat de gemaakte afspraken zullen worden nagekomen.

So far, so good.

Volgend op het eerste bericht stuurt SEP de betreffende klanten een tweede bericht. Hierin meldt SEP dat de producten van Pepperflow niet zullen worden doorontwikkeld. Zij biedt deze klanten de mogelijkheid om over te stappen op een product dat SEP heeft ontwikkeld in samenwerking met een andere samenwerkingspartner, Cuccibu. Dit product zal wel worden doorontwikkeld. De klant mag de keuze maken.

Als deze gang van zaken Pepperflow ter ore komt, komt zij verhaal halen bij SEP. Pepperflow stelt zich op het standpunt dat het verbreken van de contracten die gelden tussen de klanten en SEP, geen gevolgen heeft voor de contracten die tussen SEP en Pepperflow zijn overeengekomen. En dat vindt SEP toch wel een beetje raar. Dat SEP daarmee te kennen geeft weinig te begrijpen van heet begrip ‘contract’ blijkt ook uit de rechtszaak die volgt.

Want nu partijen zo lijnrecht tegenover elkaar staan, blijft die rechtszaak natuurlijk niet uit. Pepperflow vordert betaling van de facturen van alle lopende contracten.

De rechtbank

De rechter overweegt het volgende:

  • Ondanks dat er geen schriftelijke overeenkomst ligt, staat vast dat partijen vanaf 2018 met elkaar samenwerken. Dit blijkt uit alle correspondentie en opdrachtbevestigingen die tussen partijen zijn uitgewisseld.
  • Het feit dat klanten gebruik hebben gemaakt van het aanbod van SEP om hun contract ten aanzien van de Pepperflow-producten te beëindigen, maakt niet dat de contracten tussen SEP en Pepperflow ten aanzien van die producten ook zijn beëindigd of kunnen worden beëindigd.
  • Pepperflow is zijn verplichtingen nagekomen voor zover mogelijk. Daar waar Pepperflow haar verplichtingen niet kon nakomen, is dat door toedoen van SEP. Ook het feit dat Pepperflow door de beëindiging van de samenwerking in veel gevallen weinig of geen werk heeft verricht, maakt het oordeel niet anders.
  • SEP probeert zich nog te verweren met te stellen dat er veel klachten waren over de Pepperflow-producten. Omdat in verband met deze klachten geen ingebrekestellingen zijn verstuurd, heeft dat geen invloed op de betalingsverplichtingen van SEP.
  • De rechtbank oordeelt tenslotte dat SEP alle openstaande facturen conform afspraak moet betalen. De verschuldigde som bedraagt bijna twee ton.

Verbazing

Hoewel ik me best kan voorstellen dat SEP zich na de beëindiging van de samenwerking met Pepperflow een beetje ‘gevangen’ voelde in de contracten met Pepperflow, vind ik het toch lastig voor te stellen dat SEP dacht straffeloos al die contracten te kunnen beëindigen. Was dit echt onwetendheid of was dit roekeloosheid?

In geval een mooi voorbeeld over hoe het niet moet. Het blijft belangrijk om een samenwerking weloverwogen aan te gaan. Dat doe je onder andere door de afspraken goed vast te leggen. Laat je dat achterwege, maar ga je feitelijk wel samenwerken? Dan heb je toch een samenwerkingsovereenkomst alleen is het veel lastiger vast te stellen welke afspraken er gelden.

Overweeg jij te gaan samenwerken? Lees dan eerst even mijn Checklist Succesvol Samenwerken! Maar je mag me natuurlijk ook altijd even bellen of mailen als je even wil overleggen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Geen spam, maar af en toe een mailtje. Met informatie zoals hierboven. Niet meer dan 1x per maand. Kies jouw eigen cadeau: de preview van mijn boek ‘ICT-contracten: goed geregeld’ of de ‘Checklist succesvol samenwerken’.

Aangenaam, Mijke Sanders

Bij het opstellen van contracten komt veel meer kijken dan het recht alleen. Met een open, maar kritische blik hou ik rekening met alle relevante aspecten van de overeenkomst.

Door mijn doelgerichte aard help ik organisaties heldere contracten te krijgen. Een goed contract stimuleert een goede samenwerking. En dat is waar het, volgens mij, allemaal om draait.

Mijn specialisme is ICT-contracten. (Al is dat niet wat ik uitsluitend doe.)