De bakker eet altijd oud brood ….

Samenwerking

Gemiddelde leestijd: 4 minuten

…en bij de loodgieter lekt de kraan ook altijd. En zo ook hier. Je zou denken dat advocaten zich bewust zijn van het belang van het maken van goede afspraken om conflicten achteraf te voorkomen. Dat blijkt niet altijd zo te werken, gezien deze procedure. Nu zijn advocaten natuurlijk opgeleid om te procederen, maar of dat ook leuk is als het om je eigen belangen gaat, dat betwijfel ik.

Samenwerking

Drie advocaten, een vrouw en twee mannen gaan op 4 oktober 2012 een samenwerking aan. De afspraken die gelden voor deze samenwerking zijn opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn onder andere de volgende bepalingen opgenomen:

  • De praktijk wordt uitgeoefend vanuit twee locaties. De mannen werken vanuit de ene locatie, de vrouw voornamelijk vanuit de tweede locatie.
  • Partijen nemen de kosten van gezamenlijke huisvesting, personele lasten, verzekeringen en overige gezamenlijke kantoorkosten ieder voor gelijke delen voor hun rekening.
  • De mannen voeren een social praktijk en staan cliënten bij op bestuursrechtelijk en belastingkundig gebied. De vrouw houdt zich voornamelijk bezig met de algemene civiele praktijk (het Burgerlijk Wetboek).

Opzegging

Op 5 september 2016 zeggen de mannen het samenwerkingsverband met de vrouw per direct op. Zij verbieden de vrouw om onder de gezamenlijke naam naar buiten te treden. De reden van de opzegging is dat er te veel steeds terugkerende discussie is en dat de ideeën van Anneke niet meer in het samenwerkingsverband passen. Daarnaast wordt Anneke verweten dat zij zich niet houdt aan de afspraken van het samenwerkingsverband en de afspraken die met de Orde van advocaten zijn gemaakt in verband met de samenwerking. De vrouw accepteert de opzegging niet.

De vordering

De vrouw eist een schadevergoeding van € 95.500 omdat de mannen geen opzegtermijn in acht hebben genomen bij de opzegging van de samenwerking. In de overeenkomst is echter geen opzegtermijn opgenomen. De vrouw is echter is van mening dat de mannen uit het oogpunt van redelijkheid en billijkheid een opzegtermijn van ten minste zes maanden in acht hadden moeten nemen.

De rechter oordeelt dat de mannen met de onmiddellijke opzegging van de samenwerking toerekenbaar tekort zijn geschoten jegens de vrouw. Als gevolg daarvan zijn zij in beginsel gehouden om de daardoor ontstane schade te vergoeden.

Schade

De schade die de vrouw vordert bestaat uit:

Investeringen in advertenties (€ 22.500)

De vrouw stelt zich op het standpunt dat de kosten voor advertenties gezamenlijke kosten zijn en dus verrekend moeten worden. Volgens de mannen heeft de vrouw echter eenzijdig besloten tot het plaatsen van advertenties. Daarnaast waren de advertenties gericht op publiek in de regio waarin de vrouw werkzaam was. Tot slot heeft de vrouw nooit eerder verrekening van deze advertentiekosten verzocht. Het hof wijst dit onderdeel van de schade af.

Omzetderving (€ 52.000)

De vrouw stelt dat de mannen sinds de opzegging in september geen nieuwe cliënten meer hebben doorverwezen aan de vrouw, terwijl zij dat voor die tijd ongeveer twee keer per week deden. Volgens de mannen verwezen zij slechts af en toe door aan de vrouw en dat is sinds de opzegging niet veranderd. Omdat het niet nauwkeurig is vast te stellen welke omzet de vrouw is misgelopen als gevolg van de acute opzegging, stelt het hof de schade op basis van de omzetdaling op basis van de jaarrekeningen 2016 en 2017 op € 3.000 vast.

Reputatieschade (€ 15.000)

Anneke stelt dat zij in haar goede naam en reputatie is aangetast doordat Wim en Pieter aan cliënten hebben verteld dat Anneke was vertrokken en dat er geen contact met haar meer mogelijk was. Anneke kan dit echter niet goed onderbouwen. Om die reden wijst het hof ook deze schade af.

Conclusie

Uiteindelijk krijgt Anneke een klein beetje gelijk en moeten Wim en Pieter haar € 3.000 betalen. Als je bedenkt dat de kosten van deze procedures (bij de rechtbank èn bij het hof) een veelvoud van dit bedrag is (voor beide partijen) vraag je je af of er nu echt geen andere mogelijkheid was geweest om uit deze impasse te komen of hem zelfs te voorkomen. Oud brood eten is niet lekker, een lekkende kraan is vervelend, maar geen goede afspraken maken is kostbaar, tijdrovend en vreet energie,

Wil jij het risico op een procedure als hierboven voorkomen? Download dan de Checklist Succesvol Samenwerken.

Meer lezen?

Aan elke samenwerking komt een einde

Risico’s van een mondelinge overeenkomst

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Geen spam, maar af en toe een mailtje. Met informatie zoals hierboven. Niet meer dan 1x per maand. Kies jouw eigen cadeau: de preview van mijn boek ‘ICT-contracten: goed geregeld’ of de ‘Checklist succesvol samenwerken’.

Aangenaam, Mijke Sanders

Bij het opstellen van contracten komt veel meer kijken dan het recht alleen. Met een open, maar kritische blik hou ik rekening met alle relevante aspecten van de overeenkomst.

Door mijn doelgerichte aard help ik organisaties heldere contracten te krijgen. Een goed contract stimuleert een goede samenwerking. En dat is waar het, volgens mij, allemaal om draait.

Mijn specialisme is ICT-contracten. (Al is dat niet wat ik uitsluitend doe.)