Auteursrecht en samenwerking

Samenwerking

Gemiddelde leestijd: 3 minuten

Auteursrecht binnen een samenwerking. Geen onderwerp dat direct naar boven komt als partijen samen iets willen gaan ondernemen. Partijen denken vaak pas na over het vastleggen van afspraken voor een samenwerking als er geld mee gemoeid is. Maar er zijn veel meer bedrijfsmiddelen die van waarde zijn, ook al is daar niet altijd meteen een geldbedrag aan te koppelen. Een daarvan is het auteursrecht. Dat vormde een discussiepunt in deze zaak.

Wat was er aan de hand?

Een vormgever (de Vormgever) werkt sinds 2014 samen in een collectief met 3 andere vormgevers (het Collectief). In 2016 stapt de Vormgever uit het collectief.

Op 27 februari 2017 is Zusje B.V. opgericht. Vormgever en 2 andere vormgevers uit het collectief zijn aandeelhouders en bestuurders. Zusje B.V. houdt zich bezig met de organisatie van evenementen, waaronder het Reggae Rotterdam Festival.

In de periode vanaf 2017 zijn er ten behoeve van de promotie en de huisstijl van het Festival verschillende ontwerpen (hierna ‘het Artwork), ontworpen en gebruikt. Tot het Artwork behoort onder andere een logo.

Begin 2020 verbreken de vormgevers de samenwerking met de Vormgever. Partijen gaan in gesprek over de verkoop van aandelen, maar tot op heden, zonder resultaat.

Op 20 januari 2020 richten de andere vormgevers De Dubbelde Palmboom B.V. op. De Dubbelde Palmboom deponeert het logo van het festival als beeldmerk bij het Benelux Merkenbureau.

Dan ontstaat er discussie over de vraag wie auteursrechthebbende is van het Artwork. Vormgever is van mening dat hij auteursrechthebbende is en dat De Dubbelde Palmboom door inschrijving en gebruikmaking van het logo inbreuk maakt op dat auteursrecht.

Oordeel rechter

Op basis van artikel 4 van de Auteurswet wordt als maker beschouwd: degene die op of in het werk als zodanig wordt aangeduid of degene die bij de openbaarmaking van het werk als maker daarvan bekend is gemaakt. De maker kan zich beroepen op auteursrechtelijke bescherming.

Uit het dossier blijkt echter niet dat de naam van Vormgever op het Artwork zelf of bij de openbaarmaking van het Artwork als maker is aangeduid. Vormgever maakt verder ook weinig duidelijk over zijn hoedanigheid tijdens de totstandkoming van het Artwork of over de afspraken die over de auteursrechtelijke aspecten zijn gemaakt. De rechter vindt het daarom onvoldoende aannemelijk dat de Vormgever auteursrechthebbende van het Artwork is. Ook het feit dat er een mailwisseling is waarin gesproken wordt over overdracht van een deel van het Artwork, maakt dat oordeel niet anders. Partijen gaan er in die mailwisseling immers vanuit dat een deel van het Artwork niet in eigendom van de Vormgever is. Tot slot verklaart Vormgever tijdens de zitting dat hij niet alleen op eigen titel werkte, maar voor en ten behoeve van het collectief.

Voor de rechter is het in elk geval niet duidelijk wie een beroep kan doen op bescherming op grond van het auteursrecht. De vordering van Vormgever wordt daarom afgewezen.

Afspraken vooraf

Dit was een vordering in kort geding. Dat betekent dat Vormgever nog de mogelijkheid heeft om in een zogeheten bodemprocedure met beter bewijs te komen. Als dat er is. En dan zijn partijen nog eens zoveel tijd geld en energie kwijt. Door vooraf afspraken te maken over je samenwerking, kun je een hoop gedoe en conflicten voorkomen. En kun je je bezighouden met wat echt belangrijk is voor jou.

Behoefte aan advies over jouw samenwerking? Plan dan hier een afspraak in voor een gratis adviesgesprek of neem contact met me op.

 

Meer lezen?

Samenwerkingen en intellectueel eigendom

Pijnlijk resultaat samenwerkingsverband

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Geen spam, maar af en toe een mailtje. Met informatie zoals hierboven. Niet meer dan 1x per maand. Kies jouw eigen cadeau: de preview van mijn boek ‘ICT-contracten: goed geregeld’ of de ‘Checklist succesvol samenwerken’.

Aangenaam, Mijke Sanders

Bij het opstellen van contracten komt veel meer kijken dan het recht alleen. Met een open, maar kritische blik hou ik rekening met alle relevante aspecten van de overeenkomst.

Door mijn doelgerichte aard help ik organisaties heldere contracten te krijgen. Een goed contract stimuleert een goede samenwerking. En dat is waar het, volgens mij, allemaal om draait.

Mijn specialisme is ICT-contracten. (Al is dat niet wat ik uitsluitend doe.)