De kosten van miscommunicatie

Samenwerking

Gemiddelde leestijd: 4 minuten

Je kunt het wel eens niet met elkaar eens zijn en daar een conflict over krijgen. Je kunt elkaar ook wel eens niet begrijpen en daar een conflict over krijgen. Dat laatste was volgens de rechter in deze zaak aan de hand. En dan blijkt dat de kosten van miscommunicatie best hoog zijn.

Wat was er aan de hand?

Digitron is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van besturingen voor machines en fabrieken. Engel ontwerpt en levert industriële productlijnen voor onder andere de verwerking van grondstoffen.

Begin 2018 krijgt Digitron de opdracht voor het leveren en installeren van een cacaopoederlijn bij Crown of Holland B.V. Voor het mechanische gedeelte gaat Digitron een samenwerking met Engel aan.

Na het verrichten van de oorspronkelijk werkzaamheden treden partijen in december 2018, per e-mail, in overleg over het meerwerk. Zij spreken af dat Digitron Engel voor het afronden van het poederlijnproject bij Crown of Holland € 50.000 zal betalen. 50% direct bij akkoord, 25% bij voltooiing van 30% van de werkzaamheden en 25% bij voltooiing van alle werkzaamheden.

Er ontstaat vervolgens onduidelijkheid over de werkzaamheden die Engel nog moet uitvoeren om het project af te ronden. Op 4 februari zendt Digitron uiteindelijk een inkoopopdracht voor materialen en diensten ter hoogte van € 50.000. Ook vraagt Digitron aan Engel om te berichten wanneer de openstaande punten worden uitgevoerd. Engel antwoordt dat hij zal starten als het eerste deel betaald is en dat het meeste werk naar verwachting in week 12 zal worden uitgevoerd.

Betaling blijft uit en op 19 juni sommeert Engel Digitron tot betaling van de hele opdrachtsom. Aangezien de sommatie geen betaling tot gevolg heeft, ziet Engel zich genoodzaakt naar de rechter te stappen.

De vordering

Op de vordering van Engel tot betaling van de opdrachtsom voert Digitron verweer. Zij stelt dat er nog geen sprake was van akkoord omdat er nog geen overeenstemming was bereikt over de restpuntenlijst en de planning. Zolang niet was aangevangen met de werkzaamheden zou Digitron niets betalen. Digitron is van mening dat Engel tekort is geschoten omdat zij geen planning heeft gemaakt en de restwerkzaamheden niet heeft uitgevoerd.

De rechter

De rechter oordeelt dat hier sprake is van miscommunicatie, waar beide partijen hun aandeel in hebben. Engel wachtte op betaling, terwijl Digitron wachtte op een planningslijst. De juridische beoordeling van het geschil valt in het voordeel van Engel uit, maar desalniettemin zijn de kosten van deze miscommunicatie hoog.

Partijen verschillen van mening over wat onder ‘akkoord’ moet worden verstaan. Volgens Engel heeft zij ingestemd met de inkoopopdrachten die Digitron had gemaakt en was er daarmee een akkoord tot stand gekomen. Digitron is van mening dat het akkoord ook betrekking had op overeenstemming over de restpuntenlijst en de planning.

De rechter ziet in de correspondentie tussen partijen echter geen aanleiding om te oordelen dat het standpunt van Digitron juist is. Partijen hebben alleen maar onderhandeld over welke delen van het bedrag aan meerwerk op welk moment zouden worden betaald. Pas later heeft Digitron ook gevraagd naar een restpuntenlijst en planning. De rechter wijst daarom de vordering van Engel in zijn geheel toe.

Conclusie

Hoewel Engel gelijk heeft gekregen, vermoed ik dat de rechtszaak hem toch meer gekost heeft, dan dat hij heeft opgeleverd. Natuurlijk is Digitron veroordeelt tot vergoeding van de kosten, maar dat dekt nooit zijn werkelijke kosten. Niet de kosten van de advocaat, niet de kosten van de tijd en de energie die zij erin heeft moeten steken, laat staan de kosten van het chagrijn dat Engel ervan moet hebben gehad.

Er was een afspraak: betaling bij akkoord. Dat neemt natuurlijk niet weg dat partijen op enig moment ook overeenstemming over de restpuntenlijst en de planning zouden moeten krijgen. Wat ik in dit geheel niet begrijp is dat partijen zo volhardend in hun mailwisseling zijn geweest. Waarom heeft niet een van partijen even de telefoon gepakt om overeenstemming over de restpuntenlijst te krijgen. Waarom heeft Digitron niet even gebeld om te zeggen dat hij van mening was dat hij pas hoefde te betalen als er overeenstemming was over die restpuntenlijst en die planning? Met andere woorden, waarom hebben partijen niet gewoon iets beter met elkaar gecommuniceerd?

Je kunt nog zoveel afspraken maken, maar als je slecht met elkaar communiceert, blijft een samenwerking altijd moeilijk. De kosten van miscommunicatie zijn hoog.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Geen spam, maar af en toe een mailtje. Met informatie zoals hierboven. Niet meer dan 1x per maand. Kies jouw eigen cadeau: de preview van mijn boek ‘ICT-contracten: goed geregeld’ of de ‘Checklist succesvol samenwerken’.

Aangenaam, Mijke Sanders

Bij het opstellen van contracten komt veel meer kijken dan het recht alleen. Met een open, maar kritische blik hou ik rekening met alle relevante aspecten van de overeenkomst.

Door mijn doelgerichte aard help ik organisaties heldere contracten te krijgen. Een goed contract stimuleert een goede samenwerking. En dat is waar het, volgens mij, allemaal om draait.

Mijn specialisme is ICT-contracten. (Al is dat niet wat ik uitsluitend doe.)