De zorgplicht van de ICT-dienstverlener

ICT-contracten

Gemiddelde leestijd: 6 minuten

ICT en recht, het is lang niet altijd een soepele combinatie. Deze uitspraak illustreert dat weer. Kern van de zaak: De zorgplicht van de
ICT-dienstverlener is niet oneindig.

Opdracht

Opdrachtgever is een strafrechtadvocaat met een eenmanszaak. Opdrachtnemer is een ICT-bedrijf gericht op softwareontwikkeling en automatiseringsoplossingen aan particulieren en het MKB.

Op 8 augustus stuurt zij opdrachtnemer een mail met de volgende inhoud:

”Bij deze wil ik graag melden dat ik verhuis vanaf 1 oktober naar het kantoor van [A] aan de [adres]. 15 september a.s. is de fysieke verhuizing. Ik neem een vaste computer mee naar de [adres] en wil een vaste computer thuis zetten. De server ga ik niet meer gebruiken. Ik ga het internet via Xs4all in mijn appartement gebruiken en bij [A] een nieuw abonnement nemen. Volgende abonnementen die via jullie lopen wil ik graag opzeggen.- Telefoon VOIP. Ik ga het nummer [nummer] via mijn bestaand xs4all abonnement laten open en via dat nummer doorschakelen.

– ADSL kantoor kan opgezegd worden.

– Ik wilde graag faxen via internet dan hoef ik de telefoonlijn KPN niet mee te nemen naar de [adres] . Zeggen jullie die op per 1 oktober of moet ik dat doen?

Installatie.

Kan [B] of een collega mijn computers in de week van 12 september t/m 16 september aansluiten? Zowel thuis als in de [adres] met een VPN verbinding via de computer thuis en mijn laptop thuis naar de computer op de [adres] ? (…)”

Nader overleg

Op 13 september hebben de advocaat en het ICT-bedrijf telefonisch contact en spreken de volgende werkzaamheden af:

– Mail overzetten naar exchange online.

– Data van de server op 1 van de pc’s zetten.

– 1x pc thuis installeren, 1 x pc op de nieuwe locatie.

– Remote verbinding maken.

Problemen na de uitvoering

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden adviseert het ICT-bedrijf om de data van de server in de cloud te plaatsen, omdat het kopiëren van de data naar een pc problematisch zou kunnen worden. De internetverbinding was te traag en de bestandsnamen te lang voor een goede overdracht van data.

In de periode van 16 september tot 8 oktober 2016 klaagt de advocaat meerdere malen. Het internet werkt niet goed, er zijn problemen met scannen, e-mailen, de toegang tot en de volledigheid van haar bestanden, de ontvangst van faxberichten en haar telefonische bereikbaarheid. Op 8 oktober trekt de advocaat haar opdracht aan het ICT-bedrijf in. Ze stelt het bedrijf aansprakelijk voor de door haar geleden en nog te lijden schade.

Conflict

De betaling van de facturen (€ 3.890) blijft uit. Het ICT-bedrijf ziet zich genoodzaakt een procedure te starten om alsnog betaling te krijgen. De advocaat voert verweer en vordert schadevergoeding wegens inkomensderving, schade aan telefoontoestellen en kosten van herstelwerkzaamheden (€ 4850). De kantonrechter stelt het ICT-bedrijf in het gelijk.

De advocaat gaat tegen het vonnis van de kantonrechter in hoger beroep. Zij stelt dat het ICT-bedrijf is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst omdat:

  • Haar internetverbinding niet goed functioneert, zij per fax, e-mail of telefoon niet goed bereikbaar is, haar bestandsmappen onvindbaar zijn en zij tekstbestanden niet kan openen;
  • Het ICT-bedrijf heeft de verhuizing van de advocaat niet (tijdig) voorbereid. Hierdoor bleek pas op de verhuisdag dat de bestaande apparatuur ontoereikend was en het internet te traag, waardoor ad hoc maatregelen moesten worden genomen;
  • Als haar ICT-beheerder had het ICT-bedrijf moeten weten welke hardware en software zij in gebruik had. Het ICT-bedrijf had er dus voor moeten zorgen dat de advocaat tijdig de juiste apparatuur zou aanschaffen;
  • Het ICT-bedrijf had een back-up moeten maken van de gegevens die op de server stonden en deze aan de advocaat moeten verstrekken.

Het hof

Het hof overweegt als volgt. Vast staat dat partijen een overeenkomst van opdracht tot het leveren van ICT-diensten zijn overeengekomen. Dit brengt mee dat het ICT-bedrijf de zorg van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen.

Om te kunnen beoordelen of het ICT-bedrijf is tekortgeschoten, moet eerst worden vastgesteld wat de inhoud van de overeenkomst is. Uit de communicatie blijkt dat de opdracht bestond uit het opzeggen van de VOIP-telefoonverbinding en ADSL-internetverbinding, de installatie van een computer op haar thuisadres en het nieuwe kantooradres, een VPN-verbinding opzetten van de woning naar het kantoor en het overzetten van data van de server naar één van de pc’s.

Het ICT-bedrijf heeft de opdracht uitgevoerd, met dien verstande dat de data niet zijn overgezet naar een pc, maar naar de cloud. De advocaat is van mening dat als haar verhuizing goed zou zijn voorbereid, zij niet ter plekke akkoord had hoeven gaan met het plaatsen van data in de cloud.

Specifieke instructies

Het hof oordeelt dat de instructies die de advocaat aan het ICT-bedrijf heeft gegeven specifiek en duidelijk waren. De advocaat heeft geen opdracht gegeven haar verhuizing op ICT-gebied in algehele zin voor te bereiden . Verder is niet aangetoond dat het ICT-bedrijf de ICT-beheerder van de advocaat was. Het hof gaat dan ook niet mee in het betoog van de advocaat dat het ICT-bedrijf als haar ICT-beheerder wist over welke apparatuur de advocaat beschikte en dat die apparatuur mogelijk ontoereikend was. Op het ICT-bedrijf rustte geen verplichting de opdracht verdergaand voor te bereiden. Ook hoefde hij de advocaat niet indringender voor eventuele problemen te waarschuwen dan hij heeft gedaan.

Tot slot heeft stelt de advocaat dat het ICT-bedrijf is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst omdat zij heeft nagelaten een back-up te maken van haar server toen hij deze meenam om bestanden over te zetten. Ook hier geldt dat er niet is overeengekomen dat het ICT-bedrijf een volledige back-up zou maken van de server. Dit kan dan ook niet tot de verplichtingen van het ICT-bedrijf worden gerekend.

Het feit dat de advocaat problemen heeft ondervonden na de uitvoering van de opdracht is onvoldoende om te kunnen concluderen dat deze problemen zijn veroorzaakt door een tekortkoming van het ICT-bedrijf of dat de ICT-dienstverlener niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht.

Uitspraak

De advocaat moet de openstaande rekeningen gewoon betalen en er is geen enkele reden voor schadevergoeding. De advocaat zich hier bij haar eigen vak moeten en het ICT-bedrijf zijn vak laten uitoefenen. In dat geval was de verhuizing waarschijnlijk soepeler verlopen en zou zij daarna gewoon aan het werk kunnen zijn gegaan. Deze geld- en energieverslindende rechtszaak was dan niet nodig geweest.

Zorgplicht ICT-dienstverlener

Ik heb eerdere een blog geschreven over de zorgplicht van de ICT-dienstverlener. In dat geval was deze wel aansprakelijk voor de schade vanwege schending van de zorgplicht. Er was te weinig gedaan om een aanval van ransomware te kunnen weerstaan. Het verschil tussen beide zaken is, dat de ICT-dienstverlener in het eerdere geval de opdracht had gekregen om de ICT van het bedrijf te herstructureren. Een veel algemener gestelde opdracht met veel ruimte voor de ICT-er om daar zelf invulling aan te geven. De zorgplicht is dan dus ook ruimer. In het in dit artikel beschreven geval krijgt de ICT-er enkele heel specifieke opdrachten. Deze laten geen ruimte tot verdere invulling. Had de advocaat gevraagd haar te helpen met het in goede banen leiden van haar (ICT) verhuizing, dan had het waarschijnlijk anders uitgepakt.

Er zitten grenzen aan de zorgplicht van de ICT-dienstverlener. Zorg dat hij zijn werk kan doen.

Behoefte aan overleg over de afspraken met je ICT-dienstverlener? Neem dan vooral even contact met mij op.

Uitspraak van het hof

IT-bedrijf aansprakelijk voor aanval ransomware

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Geen spam, maar af en toe een mailtje. Met informatie zoals hierboven. Niet meer dan 1x per maand. Kies jouw eigen cadeau: de preview van mijn boek ‘ICT-contracten: goed geregeld’ of de ‘Checklist succesvol samenwerken’.

Aangenaam, Mijke Sanders

Bij het opstellen van contracten komt veel meer kijken dan het recht alleen. Met een open, maar kritische blik hou ik rekening met alle relevante aspecten van de overeenkomst.

Door mijn doelgerichte aard help ik organisaties heldere contracten te krijgen. Een goed contract stimuleert een goede samenwerking. En dat is waar het, volgens mij, allemaal om draait.

Mijn specialisme is ICT-contracten. (Al is dat niet wat ik uitsluitend doe.)