Samenwerking belangrijk in ICT

ICT-contracten, Samenwerking

Gemiddelde leestijd: 4 minuten

Ontbinding wegens gebrek aan samenwerking

Het is een regelmatig voorkomend probleem. Nieuw geïmplementeerde software werkt veel te traag. Na klachten reageert de softwareleverancier met “Het zal wel aan de hardware liggen”. Dan volgt een welles-nietesspel dat niet zelden eindigt bij de rechter. Zo ook in dit geval. Bijzonder is dat de leverancier in dit geval grotendeels gelijk krijgt, maar dat de rechter de overeenkomst op verzoek van opdrachtgever toch ontbindt. Vanwege het gebrek aan vertrouwen aan beide zijden op een goede samenwerking in de toekomst.

Medned Information Consultancy (MIC) tegen Vrouwenpoli Boxmeer (Vrouwenpoli)(1)

IC houdt zich bezig met het ontwikkelen van software voor de medische sector. Zij biedt een zorginformatiesysteem aan. De software bestaat uit verschillende modules, waaronder een elektronisch patiëntendossier (EPD), Financiële en Zorgplanning en een Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS).

Vrouwenpoli is een praktijk voor gynaecologische en verloskundige diagnoses en behandelingen. Zij heeft tien medewerkers in dienst.

 

Opdracht

In augustus 2017 zitten partijen om tafel voor de bespreking van de door MIC uitgebrachte offerte voor de levering van een zorginformatiesysteem. Vrouwenpoli verstrekt MIC de opdracht en de overeenkomst wordt aangegaan voor vijf jaar.

Uitgangspunt is dat het Zorginformatiesysteem op de server van de Vrouwenpoli wordt geïnstalleerd. In dit traject maakt Vrouwenpoli ook gebruik van haar vaste IT-adviseur. Tussen MIC en de IT-adviseur is veelvuldig contact over de benodigde specificaties van de server voor het goed functioneren van de software. De schijfruimte wordt op advies van MIC uitgebreid.

In de overeenkomst is onder andere opgenomen dat MIC niet verantwoordelijk is voor het systeembeheer. Het onderhouden van de servers, het maken en controleren van back-ups en het controleren of de benodigde servers draaien valt onder de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtgever zal ook zorgdragen voor de benodigde hardware, operating system en software (MS Word). Het beheer van de hardware, het netwerk en het operating system wordt eveneens door opdrachtgever verzorgd.

Uitblijven betaling

De livegang van het zorginformatiesysteem vindt plaats op 1 februari 2018. Vanaf 30 januari 2018 stuurt MIC haar facturen voor de licentiekosten, maar deze blijven onbetaald. In mei 2018 zitten MIC en Vrouwenpoli, met een jurist en de IT-adviseur van Vrouwenpoli om tafel. Onderwerp van dit overleg was de traagheid van de server. Partijen spreken af dat de ICT-adviseur van Vrouwenpoli de performance van de huidige server gaat onderzoeken. Het onderzoek biedt echter geen concrete resultaten en verdere actie blijft achterwege.

Conflict

In juni 2018 is de maat vol voor MIC. Ze stuurt een officiële ingebrekestelling naar Vrouwenpoli. In reactie hierop schrijft Vrouwenpoli dat zij van mening is dat MIC haar verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen.

MIC stapt naar de rechter en vordert betaling van alle openstaande facturen. Vrouwenpoli verweert zich met de stelling dat MIC niet heeft voldaan aan haar verplichtingen en vordert tevens ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding.

Vrouwenpoli stelt dat het door MIC geleverde softwaresysteem niet naar behoren, voornamelijk zeer traag, werkt. MIC stelt dat deze problematiek niet aan haar software ligt, maar aan de ondermaatse serveromgeving van Vrouwenpoli.

Oordeel rechter

De rechtbank is van oordeel dat uit de overeenkomst duidelijk blijkt dat Vrouwenpoli zelf verantwoordelijk is voor de hardware en de infrastructuur die nodig is om met het zorginformatiesysteem te werken. Dit blijkt ook uit het feit dat de ICT-adviseur van Vrouwenpoli nog voor het sluiten van de overeenkomst op zoek gaat naar een geschikte hosting provider.

Voor zover de klachten te wijten zijn aan de hardware, komt dit voor rekening en risico van Vrouwenpoli. Wat meeweegt in het oordeel van de rechtbank is dat Vrouwenpoli ook niet heeft voldaan aan andere overeengekomen voorwaarden, zoals het inrichten van gescheiden databases en servers voor verschillende omgevingen. Voor de rechtbank heeft Vrouwenpoli onvoldoende gemotiveerd dat de trage werking van de software te wijten is aan de gebrekkige prestatie van MIC.

De rechter vindt geen aanknopingspunten om te oordelen dat MIC tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst. Er is dus geen reden voor ontbinding van de overeenkomst op die grond.

Ontbinding overeenkomst

Ondanks dat MIC het gelijk hier aan zijn kant heeft, gaat de rechter toch over tot ontbinding van de overeenkomst. De rechtbank is van oordeel dat er een groot gebrek aan vertrouwen is bij beide partijen, dat de overeenkomst in de toekomst zonder conflicten zal worden voortgezet. In zijn overweging nam de rechter mee dat Vrouwenpoli voor MIC een kleine klant was en dat een goed werkend zorginformatiesysteem voor het voortbestaan van Vrouwenpoli essentieel is. Het belang voor Vrouwenpoli bij de ontbinding van de overeenkomst weegt veel zwaarder dan het belang van MIC bij de instandhouding van de overeenkomst.

ICT=Samenwerking

Wat ik opvallend vond is dat de rechter hier erkende dat een overeenkomst met betrekking tot IT-dienstverlening geen eenvoudige leverancier-afnemer relatie betreft, maar dat er samenwerking nodig is om de overeenkomst goed uit te voeren. En dat als het vertrouwen voor een goede samenwerking ontbreekt, het instandhouden van de overeenkomst geen enkele zin heeft.

(1) Vonnis rechtbank Den Haag

Software en samenwerking

Contract: een blijk van wantrouwen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Geen spam, maar af en toe een mailtje. Met informatie zoals hierboven. Niet meer dan 1x per maand. Kies jouw eigen cadeau: de preview van mijn boek ‘ICT-contracten: goed geregeld’ of de ‘Checklist succesvol samenwerken’.

Aangenaam, Mijke Sanders

Bij het opstellen van contracten komt veel meer kijken dan het recht alleen. Met een open, maar kritische blik hou ik rekening met alle relevante aspecten van de overeenkomst.

Door mijn doelgerichte aard help ik organisaties heldere contracten te krijgen. Een goed contract stimuleert een goede samenwerking. En dat is waar het, volgens mij, allemaal om draait.

Mijn specialisme is ICT-contracten. (Al is dat niet wat ik uitsluitend doe.)