Wat gaat opdrachtnemer doen?

ICT-contracten, Samenwerking

Gemiddelde leestijd: 4 minuten

Ga je een samenwerking aan? Leg dan ook je afspraken goed vast! Veel professionele dienstverleners hebben de randvoorwaarden voor hun dienstverlening meestal goed geregeld door het gebruik van algemene voorwaarden. Het schort echter nog wel eens aan een goede omschrijving van de werkzaamheden die de dienstverlener. Hier ligt een belangrijk aandachtspunt, zowel voor opdrachtgever als voor opdrachtnemer.

In de onderstaande situatie ging dat niet helemaal goed (zeg maar gerust: helemaal niet goed).

De afspraken

Kaspcreations en TTC Trainingen & Certificeringen B.V. sloten een overeenkomst. Hierbij verplichtte Kaspcreations zich de volgende werkzaamheden uit te voeren:

  • Ontwerpen huisstijl
  • Webontwikkeling
  • Onderhoud website

Voor het ontwerp van de huisstijl en de ontwikkeling van de website kwamen partijen een bedrag van € 7.730 overeen. Het onderhoud bedroeg € 140 per maand. Betaling van 50% bij aanvang van de opdracht en 50% vier weken na de eerste factuurdatum. Oplevering na ongeveer 4 weken. Na ondertekening van de offerte op 14 juli 2016 is Kaspcreations gestart met zijn werkzaamheden. De eerste factuur wordt betaald, doch betaling van de tweede factuur blijft uit, evenals betaling van de maandelijkse onderhoudsfacturen. Kaspcreations spreekt TTC aan tot betaling van de openstaande facturen.

De verwachtingen

Uit diverse e-mailcorrespondentie blijkt dat TTC hoge (omzet)verwachtingen had van de resultaten het werk van Kaspcreations, maar dat zij daarin teleurgesteld is. TTC klaagt dat de nieuwe website minder vindbaar is dan de vorige website en dat de nieuwe website geen omzet genereert voor TTC. Voorts stel TTC dat Kaspcreations binnen vier weken na ondertekening een omzet verhogende mediacampagne zou opleveren en dat daarvan slechts een huisstijl en een website is opgeleverd.

Volgens TTC heeft Kaspcreations beloofd dat de samenwerking het aantal bezoekers op de website zal verveelvoudigen en dat de ‘uitgekiende teksten en opmaak’ zullen resulteren in een verveelvoudiging van opdrachtgevers.

TTC stelt Kaspcreations voor de keus:

  • Terugbetaling van het reeds betaalde bedragen en een vergoeding voor het door TTC geleden bedrijfsverlies. Daarnaast dient Kaspcreations de website over te dragen aan een nieuwe host;
  • Of wel terugbetaling van 50% van het reeds betaalde bedrag. Daarnaast dienen binnen 4 weken de ruim 60 webteksten zijn geoptimaliseerd voor Google en een adwordcampagne in werking gesteld.

Naar aanleiding van de klachten over de vindbaarheid van de website is er meerdere malen contact tussen Kaspcreations en een medewerker van TTC. In vervolg hierop wordt de vindbaarheid van de website verbeterd. Dit tot tevredenheid van deze medewerker.

Voor het overige stelt Kaspcreations zich op het standpunt dat alle werkzaamheden in augustus 2016 zijn afgerond.

De rechter

Partijen komen er niet uit. Kaspcreations ziet zich genoodzaakt om bij de rechter betaling van de openstaande factuur te vorderen. Van de kantonrechter krijgt Kaspcreations gelijk. TTC wordt tot betaling veroordeeld. TTC kan zich hier niet in vinden en gaat in hoger beroep.

In hoger beroep stelt TTC dat de overeenkomst moet worden ontbonden wegens de tekortkoming van Kaspcreations in de nakoming van de opgedragen werkzaamheden. Iets dat Kaspcreations ontkent.

Het hof stelt voorop dat voor het slagen van een vordering tot ontbinding een tekortkoming nodig is.

Met betrekking tot de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst grijpt het hof terug naar het vonnis van de kantonrechter. Hierin bepaalde de kantonrechter dat TTC in deze procedure werkzaamheden eist, die geen onderdeel van de overeenkomst uitmaken. Omdat TTC niet kan aantonen dat de door haar gevorderde werkzaamheden onderdeel uitmaken van de overeenkomst, komt ook het hof tot de conclusie dat er geen sprake is van een tekortkoming in de nakoming. TTC wordt opnieuw veroordeel tot betaling van de factuur (vermeerderd met rente, kosten etc.)

Nabeschouwing

Als ik de tekst van de offerte lees, dan snap ik waarom de kantonrechter en het hof deze uitspraak hebben gedaan. Toch denk ik dat er in de communicatie tussen TTC en Kaspcreations iets ernstig mis is gegaan. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat dat TTC overgaat tot het voeren van 2 (!) gerechtelijke procedures om haar gelijk te halen, als ze er niet voor 200% van overtuigd was dat ze opdracht had gegeven voor een uitgebreider pakket van werkzaamheden. Waarom heeft TTC voor het ondertekenen van de offerte niet direct aan de bel getrokken? Waarom heeft ze niet gemeld dat de offerte niet alle  werkzaamheden bevatte? Als partijen elkaar  niet goed zouden hebben begrepen, was dat boven water gekomen zodra TTC bezwaar had gemaakt tegen de de offerte. Dan zou de offerte naar de wensen van TTC zou zijn aangepast of  had van partijen afgezien van de opdracht. In elk geval was de kans dat partijen elkaar na anderhalf jaar bij de rechter hadden getroffen een heel stuk kleiner geweest.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Geen spam, maar af en toe een mailtje. Met informatie zoals hierboven. Niet meer dan 1x per maand. Kies jouw eigen cadeau: de preview van mijn boek ‘ICT-contracten: goed geregeld’ of de ‘Checklist succesvol samenwerken’.

Aangenaam, Mijke Sanders

Bij het opstellen van contracten komt veel meer kijken dan het recht alleen. Met een open, maar kritische blik hou ik rekening met alle relevante aspecten van de overeenkomst.

Door mijn doelgerichte aard help ik organisaties heldere contracten te krijgen. Een goed contract stimuleert een goede samenwerking. En dat is waar het, volgens mij, allemaal om draait.

Mijn specialisme is ICT-contracten. (Al is dat niet wat ik uitsluitend doe.)