Continuïteit van je ICT: hosting

ICT-contracten

Gemiddelde leestijd: 4 minuten

Een van de meest relevante aspecten van een clouddienst is de continuïteit. Partijen maken vaak wel afspraken over back-upfaciliteiten, exit procedures of andere technische voorzieningen. De continuïteit van de dienstverlening voor het geval de leverancier zijn verplichtingen niet meer kan nakomen, krijgt echter veel minder aandacht. Dit is aan de orde bij een faillissement.

Een faillissement van je cloudleverancier heeft tot gevolg dat hij geen invloed meer kan uitoefenen op de levering van zijn diensten. Op dat moment ben je overgeleverd aan de curator. De curator heeft maar een belang en dat is zoveel mogelijk geld uit de boedel peuteren. Voor zijn eigen facturen en voor de aflossing van schulden. Het belang van de klanten van de cloudleverancier heeft dus alleen prioriteit als dat voldoende geld oplevert. In deze serie (zie hier voor het eerste, tweede en derde artikel) neem ik je mee in de verschillende aspecten van de continuïteit van een clouddienst bij faillissement van de cloudleverancier. Deze keer de hosting.

Hosting

Als je gebruik maakt van een clouddienst worden je data en de software worden niet op je eigen server opgeslagen. Dit wordt opgeslagen op een server die wordt beheerd door de cloudleverancier. Deze cloudleverancier kan zelf eigenaar zijn van de server. De server kan echter ook in eigendom zijn van een derde, de hoster. De hoster kan weer gebruik van een vierde partij, het datacenter. Tot slot kan de cloudleverancier ook gebruik maken van colocatie, waarbij hij zelf eigenaar is van de servers, maar deze servers in een datacenter heeft geplaatst.

Om een goede regeling te kunnen maken voor de continuïteit van je cloudapplicatie, zul je dus moeten uitzoeken waar de applicatie en jouw data uiteindelijk worden opgeslagen en welke partijen daarbij betrokken zijn. Daarbij zijn de volgende vragen relevant:

  • Van wie zijn de servers waarop de applicatie en de data staan?
  • Wie levert de hosting?
  • Waar zijn de servers fysiek geplaatst?

Met het antwoord op deze drie vragen, kun je vervolgens bepalen welke maatregelen er nodig zijn om de continuïteit van de clouddienst voor jouw organisatie te waarborgen.

De servers zijn eigendom van de cloudleverancier

Als de cloudoplossing draait op de hardware in eigendom van de cloudleverancier, is het raadzaam om de server buiten bereik van de curator te stellen. Als de server geen onderdeel van de failliete boedel is, kan de curator er ook niet over beschikken. Dit kun je bewerkstelligen door een overdracht aan een onafhankelijk partij. Bijvoorbeeld door middel van een sale-en-lease-back constructie. De cloudleverancier verkoopt de servers aan de derde partij en leaset deze vervolgens weer terug. De server is buiten de boedel van de cloudleverancier gebracht, maar kan hij er wel over beschikken om zijn werkzaamheden uit te voeren. Met die derde partij kan vervolgens een overeenkomst worden gesloten waarin de dienstverlening aan jouw bedrijf enerzijds en de betaling aan de derde partij anderzijds wordt gegarandeerd in het geval van een faillissement van de cloudleverancier.

Wel goed om je te realiseren dat de cloudleverancier ook nog gebruik kan maken van co-hosting. De servers zijn dan weliswaar in eigendom van de cloudleverancier, maar hij heeft deze ondergebracht bij een derde partij, een datacenter. Op deze manier heb je dus voor de hosting te maken met twee partijen: de cloudleverancier en het datacenter. Het is dan in de eerste plaats nodig om de eigendom van de server bij een derde onder te brengen. In de tweede plaats moet worden gewaarborgd dat het datacenter haar dienstverlening voortzet na een faillissement van de cloudleverancier door de betalingsverplichtingen te garanderen.

De servers zijn eigendom van een derde, de hoster

Wordt de clouddienst door een derde gehost, dan moet de hoster worden betrokken bij een continuïteitsregeling. Immers, als de cloudleverancier failliet gaat, zal hij ook de hoster niet meer betalen. De hoster zal daarop hoogstwaarschijnlijk zijn dienstverlening stilleggen. Dat daarmee ook de hosting aan jouw organisatie komt stil te liggen, is te voorkomen. Dat kan door een overeenkomst te sluiten met de hoster dat hij blijft hosten, ondanks het faillissement van de cloudleverancier. De hoster is hiertoe natuurlijk uitsluitend bereid, als ook de betaling ook gegarandeerd is.

Maak je in jouw organisatie gebruik van cloudoplossingen? Sta dan eens stil bij de vraag wat de gevolgen zijn als jouw cloudleverancier niet meer in staat is om zijn diensten te verlenen. Betreft het een bedrijfskritische oplossing voor jouw bedrijf, dan zul je regeling om de continuïteit te waarborgen moeten instellen. Dit om te voorkomen dat ook jouw bedrijf stil komt te liggen bij een faillissement van de cloudleverancier.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Geen spam, maar af en toe een mailtje. Met informatie zoals hierboven. Niet meer dan 1x per maand. Kies jouw eigen cadeau: de preview van mijn boek ‘ICT-contracten: goed geregeld’ of de ‘Checklist succesvol samenwerken’.

Aangenaam, Mijke Sanders

Bij het opstellen van contracten komt veel meer kijken dan het recht alleen. Met een open, maar kritische blik hou ik rekening met alle relevante aspecten van de overeenkomst.

Door mijn doelgerichte aard help ik organisaties heldere contracten te krijgen. Een goed contract stimuleert een goede samenwerking. En dat is waar het, volgens mij, allemaal om draait.

Mijn specialisme is ICT-contracten. (Al is dat niet wat ik uitsluitend doe.)