Continuïteit in de cloud

ICT-contracten

Gemiddelde leestijd: 4 minuten

Een van de belangrijkste vraagstukken met betrekking tot een ICT-contract is continuïteit. In de overeenkomst en/of de SLA worden vaak afspraken vastgelegd over back-upfaciliteiten, exit procedures of andere technische voorzieningen. Een onderwerp dat veel minder aandacht krijgt, is de continuïteit van de dienstverlening in het geval de leverancier zijn verplichtingen niet meer kan nakomen. Bijvoorbeeld in geval van een faillissement.

Faillissement

Op de dag dat een faillissement is uitgesproken, kan de eigenaar niets meer  in zijn bedrijf. Hij verliest het recht om over zijn bedrijf te beschikken. Het bedrijf kan niet meer kan worden gedwongen tot nakoming van een overeenkomst. Vanaf de dag waarop het faillissement is uitgesproken om 0.00 uur is alleen de curator bevoegd. Hij besluit om alle bedrijfsactiviteiten per direct stil te leggen of om de belangrijkste activiteiten te laten doordraaien.

De curator heeft als enige taak om zoveel mogelijk geld te genereren uit de failliete boedel om schuldeisers te kunnen betalen. Verkoop ‘going concern’ heeft weliswaar de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk. Blijkt een doorstart niet mogelijk, dan volgt liquidatie. De curator verkoopt het bedrijf (in delen). Een faillissement brengt voor opdrachtgevers van het failliete bedrijf onzekere tijden met zich mee. Als opdrachtgever ben je volledig afhankelijk van de curator. Je moet er rekening mee houden dat de curator in de eerste hectische periode geen tijd wil besteden aan het veiligstellen van jouw belangen. Hij heeft immers geen belang bij weglopende klanten. Het nog aanwezige personeel zet hij in om de onderneming draaiende te houden, niet om klanten te ondersteunen bij hun vertrek.

In de cloud

Enige tijd geleden werd het faillissement van een webdesigner uitgesproken. Het bedrijf ontwikkelde websites, maar leverde ook de hosting. Als gevolg van het faillissement zijn de websites van zijn klanten offline gezet. De hoster was al maanden niet betaald en heeft zijn dienstverlening na de uitspraak van het faillissement stilgelegd.

Er is geen wettelijke regeling voor het geval een clouddienstverlener failliet gaat en er wordt er bij contractsonderhandelingen niet veel aandacht aan besteed. De leverancier heeft er in principe weinig belang bij, want die regeert daarmee over zijn eigen graf. Opdrachtgevers zijn vaak in de veronderstelling dat de soep niet zo heet gegeten zal worden, als dat hij is opgediend. Toch zijn er inmiddels genoeg gevallen bekend van de ondernemingen die zelf failliet zijn gegaan omdat hun cloudleverancier failliet is gegaan.

In het algemeen geldt dat een opdrachtgever het initiatief zal moeten nemen voor een werkbare regeling voor continuïteit. Al zie ik steeds meer (vooral kleinere) leveranciers die zelf een regeling treffen of bereid zijn om actief mee te denken. Een leverancier kan daarmee echt het verschil maken. Een regeling voor continuïteit moet je bij het aangaan van het contract regelen. Op het moment dat het faillissement dreigt is het te laat.

Risico-analyse

Hoewel men zich steeds meer bewust wordt van de risico’s van de cloud, heeft dat nog niet geresulteerd in een wettelijke regeling die de afnemers van clouddienstverleners beschermt. Opdrachtgevers van failliete cloudleveranciers zijn dus volledig afhankelijk van het gezonde verstand van de curator, die in principe geen rekening hoeft te houden met de gevolgen van zijn acties voor de opdrachtgevers van de failliet en vaak weinig kennis heeft van ICT.

Er zijn wel voorzieningen mogelijk om de schade te beperken als je leverancier niet meer kan leveren. Voordat je daarover een beslissing gaat nemen, is het zinvol om te kijken naar de risico’s van het ontbreken van de applicatie binnen jouw organisatie. Wat gebeurt er concreet als het betreffende programma of de website voor langere tijd niet beschikbaar is. Je kunt je voorstellen dat dit voor een organisatie met een webshop een andere impact heeft, dan voor een organisatie die haar klanten vooral via netwerken verwerft en voor wie de website meer als visitekaartje fungeert. Als blijkt dat de impact van het ontbreken van de voorziening voor de onderneming groot is, kun je bekijken welk mogelijkheden je hebt of kunt creëren om die impact te beperken.

Maak je in jouw organisatie gebruik van cloudoplossingen? Sta dan eens stil bij de vraag wat de gevolgen zijn als jouw cloudleverancier niet meer in staat is om zijn diensten te verlenen. In een volgend artikel ga ik in op de mogelijkheden die er zijn om minder afhankelijk te zijn van de solvabiliteit van je leverancier.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Geen spam, maar af en toe een mailtje. Met informatie zoals hierboven. Niet meer dan 1x per maand. Kies jouw eigen cadeau: de preview van mijn boek ‘ICT-contracten: goed geregeld’ of de ‘Checklist succesvol samenwerken’.

Aangenaam, Mijke Sanders

Bij het opstellen van contracten komt veel meer kijken dan het recht alleen. Met een open, maar kritische blik hou ik rekening met alle relevante aspecten van de overeenkomst.

Door mijn doelgerichte aard help ik organisaties heldere contracten te krijgen. Een goed contract stimuleert een goede samenwerking. En dat is waar het, volgens mij, allemaal om draait.

Mijn specialisme is ICT-contracten. (Al is dat niet wat ik uitsluitend doe.)