De overeenkomst met je ICT-dienstverlener is opgezegd, maar de opzegtermijn blijkt veel te kort om een nieuwe leverancier te vinden en te migreren naar die nieuwe leverancier. Dat overkwam partijen in de onderstaande situatie. Zij kwamen er in onderling overleg niet uit en moesten naar de rechter om duidelijkheid te krijgen over de ontstane situatie en de te volgen handelswijze.

De overeenkomst

ANVA is een onderneming die software en ondersteuning levert aan partijen in de verzekeringsbranche. Zij levert aan haar klanten ‘mijn ANVA’ en ‘ANVA Online’. Stepco is een IT-dienstverlener die gespecialiseerd is in cloud-, beheer- en securitydiensten.

Partijen werken al 11 samen om software en IT-diensten te leveren aan klanten in de verzekeringsbranche. Ze hebben daarvoor drie verschillende overeenkomsten afgesloten. Partijen beëindigen de partnerovereenkomst. Stepco zegt vervolgens de andere twee overeenkomsten met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand op. ANVA is echter voor de uitvoering van de dienstverlening aan haar eigen klanten afhankelijk van de dienstverlening van Stepco.

De vordering

ANVA vordert:

  • Voortzetting van de bestaande dienstverlening tot 1 januari 2020
  • Alle benodigde medewerking aan een ordentelijke migratie van de klantomgevingen, tegen een redelijke vergoeding.

Volgens ANVA schiet Stepco te kort in de nakoming van haar overeenkomst door haar dienstverlening niet langer voort te zetten en niet mee te werken aan een soepele migratie. Het stopzetten van de dienstverlening door Stepco brengt de continuïteit van (de klanten van) ANVA ernstig in gevaar. De schade als gevolg daarvan is volgens ANVA niet te overzien. ANVA stelt dat Stepco een bijzondere zorgplicht richting ANVA en haar klanten heeft. Op grond van deze zorgplicht kan Stepco haar dienstverlening niet zomaar beëindigen of medewerking aan de migratie achterwege laten.

Het verweer

Stepco verweert zich door te stellen

  • dat zij bevoegd was de overeenkomst op te zeggen, wegens tekortkomingen aan de zijde van ANVA. De overeenkomst tussen Stepco en ANVA had mede ten doel om de wederverkoop van diensten van Stepco te stimuleren, en dit heeft ANVA nagelaten volgens Stepco;
  • dat zij ANVA een redelijke periode heeft geboden om de klanten naar een nieuw platform te migreren;
  • dat zij zich bereid heeft getoond het oude platform gedurende een beperkte periode aan te blijven bieden, maar slechts tegen een hogere kostendekkende vergoeding.

De rechter

De rechter is van oordeel dat de verweren van Stepco niet op gaan. In de eerste plaats is ANVA afhankelijk van de medewerking van haar klanten voor de overstap naar een nieuw platform. In de tweede plaats hoort de afname van het aantal klanten dat via ANVA gebruik maakt van de dienstverlening van Stepco tot het gebruikelijke ondernemersrisico.

De rechter is van mening dat zowel Stepco en ANVA als ANVA en haar klanten een overeenkomst van opdracht zijn aangegaan. Dat betekent dat voor hen beiden, op grond van artikel 7:401 BW, een bijzondere zorgplicht geldt jegens hun klanten. Op grond van deze zorgplicht kan ANVA de overeenkomsten met haar klanten niet zomaar beëindigingen en kan Stepco haar dienstverlening aan ANVA niet zomaar beëindigen. Stepco kan ook niet zomaar weigeren om medewerking te verlenen aan de migratie van de klantomgeving.

Stepco heeft, gelet op het wezenlijke belang van de software en diensten voor ANVA (en daarmee ook de financiële dienstverlening aan de klanten van ANVA), de aard van de diensten van de klanten van ANVA waarbij gevoelige klantgegevens worden verwerkt, de kans op schade en potentiële omvang daarvan, een bijzondere zorgplicht om haar dienstverlening voort te zetten.

Conclusie

Het oordeel van de rechter is dat een ICT-leverancier onder bepaalde omstandigheden een bijzondere zorgplicht heeft jegens zijn klanten. Kun je daar altijd op vertrouwen? Nee, want iedere situatie is weer anders. Daarnaast ben ik er altijd een groot voorstander van om vooraf goede afspraken. Dan kun je je tijd, geld en energie in de migratie steken in plaats van in discussiëren met je wederpartij. Een goede exit regeling met je ICT-dienstverlener kan je helpen voorkomen dat je in eenzelfde situatie belandt als ANVA in dit geval.