Mag mijn softwareontwikkelaar mij zomaar laten zitten?

ICT-contracten

Gemiddelde leestijd: 4 minuten

Kan een softwareontwikkelaar zomaar de overeenkomst met zijn opdrachtgever opzeggen? Het antwoord op deze vraag is, meestal niet, maar in het onderstaande geval kon het wel. Meestal is de vraag die ik krijg andersom. “Ik wil het contract met mijn leverancier opzeggen. Hoe doe ik dat zonder dat ik schadevergoeding verschuldigd ben?”. Ook interessant, maar daar ga ik het een andere keer over hebben.

De Rechtbank Amsterdam heeft een uitspraak gedaan in de volgende situatie. Opdrachtgever heeft een softwareontwikkelaar de opdracht gegeven om software voor opdrachtgever te ontwikkelen. Deze software moest consumenten de mogelijkheid bieden om online en interactief juwelen op maat te ontwerpen. Afspraak was dat de ontwikkelaar op uurbasis zou werken. De ontwikkelaar is medio januari 2016 met zijn werk begonnen.
Op 6 juni 2016 stuurt opdrachtgever een mail over een verandering in de planning. Op 13 juni 2016 volgt een tweede mail waarin opdrachtgever zijn twijfels uit over de snelheid van de ontwikkeling en een second opinion aankondigt. In reactie daarop laat de softwareontwikkelaar diezelfde dag nog weten dat hij de overeenkomst per direct opzegt. Een dag of tien later verstuurt de softwareontwikkelaar een aanvullende mail. Hierin verklaart hij zich bereid om het werk dat hij al verricht heeft over te dragen aan opdrachtgever.

Opdrachtgever eist

Opdrachtgever gaat naar de Rechtbank en eist het volgende:

  • Dat de softwareontwikkelaar de reeds betaalde vergoedingen terugbetaalt, omdat hij de overeenkomst heeft ontbonden.
  • Dat de softwareontwikkelaar een bedrag van € 20.000 betaalt voor de schade die opdrachtgever heeft geleden omdat de softwareontwikkelaar de overeenkomst eerder heeft beëindigd.

Volgens opdrachtgever zijn partijen een overeenkomst van opdracht met een resultaatsverbintenis aangaan, namelijk een functionerende User Interface en User Expertise. Deze overeenkomst van opdracht met resultaatsverbintenis eindigt bij het behalen van het beoogde resultaat en kan dus niet zomaar worden opgezegd. De opzegging door de ontwikkelaar was dus in strijd met de overeenkomst.

Reactie softwareontwikkelaar
De softwareontwikkelaar vordert vervolgens een vergoeding van de reeds gewerkte, maar nog niet gefactureerde uren. Daarnaast vordert hij betaling van de facturen over de periode april-juni 2016 die tot op dat moment onbetaald waren gebleven.

Volgens de softwareontwikkelaar is er bij opdrachtverlening geen sprake geweest van een vastomlijnd product. Hij heeft zich slechts verbonden twee dagen per week op het kantoor van opdrachtgever een bijdrage te leveren aan de bouw van de software. Er was geen sprake van een resultaatsverbintenis. De softwareontwikkelaar kon de overeenkomst dus gewoon beëindigen.

De Rechtbank oordeelt

De Rechtbank stelt als eerste dat een opdrachtnemer die een overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van beroep of bedrijf alleen kan opzeggen als zij voor onbepaalde tijd is aangegaan en niet als zij door volbrenging eindigt. Verder oordeelt de rechtbank dat zij niet kan vaststellen of deze overeenkomst door volbrenging zou eindigen. De softwareontwikkelaar heeft gemotiveerd betwist dat er sprake is van een resultaatsverbintenis en opdrachtgever is daar niet meer (voldoende) op in gegaan. De rechter oordeelt op basis daarvan dan ook dat de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. De ontwikkelaar mag deze beëindigen door opzegging. Opdrachtgever heeft dus geen recht op terugbetaling van de reeds betaalde vergoedingen en ook niet op schadevergoeding voor de gevolgen van de opzegging.

Wel zegt de rechtbank dat de softwareontwikkelaar geen betaling meer kan vorderen van de door hem gewerkte maar nog niet gefactureerde uren. Omdat hij plotseling en zonder vooroverleg of waarschuwing de overeenkomst tussen partijen heeft opgezegd, heeft hij de waarde aan de tot dan toe geleverde diensten  onttrokken. Zonder de intensieve inbreng van de ontwikkelaar was voortgang op de bestaande bestanden niet mogelijk. De opdrachtgever moet daarom helemaal opnieuw beginnen. Het had op de weg van de ontwikkelaar gelegen om over de opzegging met opdrachtgever in overleg te treden.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Deze uitspraak illustreert hoe belangrijk het is om goede afspraken te maken over opzegging. Is opzegging mogelijk, en zo ja, welke opzegtermijn moet er dan in acht worden genomen. En tot slot, als tussentijdse opzegging mogelijk is, welke afspraken maken partijen dan met betrekking tot het reeds verrichte werk. Is dat werk van waarde voor opdrachtgever en kan een andere opdrachtnemer er mee verder werken of is het werk waardeloos zonder dat de oorspronkelijke softwareontwikkelaar het afmaakt.

Wil je meer weten over hoe je problemen met je ICT-leverancier zoveel mogelijk kunt voorkomen? Ik heb er een boek over geschreven: ICT-contracten: goed geregeld. Grip op contractonderhandelingen voor ICT-managers en ondernemers. www.sandersja.nl

Wil je persoonlijk overleg? Ik maak graag tijd voor een vrijblijvende kop koffie en een goed gesprek. Bel me (06-20640950) of mail me: mijke@sandersja.nl.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Geen spam, maar af en toe een mailtje. Met informatie zoals hierboven. Niet meer dan 1x per maand. Kies jouw eigen cadeau: de preview van mijn boek ‘ICT-contracten: goed geregeld’ of de ‘Checklist succesvol samenwerken’.

Aangenaam, Mijke Sanders

Bij het opstellen van contracten komt veel meer kijken dan het recht alleen. Met een open, maar kritische blik hou ik rekening met alle relevante aspecten van de overeenkomst.

Door mijn doelgerichte aard help ik organisaties heldere contracten te krijgen. Een goed contract stimuleert een goede samenwerking. En dat is waar het, volgens mij, allemaal om draait.

Mijn specialisme is ICT-contracten. (Al is dat niet wat ik uitsluitend doe.)